Deju liste sadejošanās stundām Senioru kauss 2023

Ikvienam iespēja pievienoties un baudīt sadejošanās priekus, arī, ja neesi sacensību dalībnieks. Deju liste bildē, ziedojums uz vietas 3,00eur/pers. 

Senioru kauss 2023 - programma

Olimpiādes norises vieta - viduslaiku pils

Es esmu bagāts, man pieder viss,
Kas ir ar mani noticis…