Nolikums - Rīgas kauss 2020

Pēdējās izmaiņas veiktas - 11.11.2019 8:44


Latvijas IX līnijdejotāju olimpiāde "Rīgas kauss 2020" ir ikvienam līnijdejotājam veltīts pasākums, kura laikā norisinās sacensības dažādās divīzijās gan individuālajiem dejotājiem, gan grupām, gan komandām, tiek piedāvātas mācību klases pie pasaulē slaveniem horeogrāfiem un dejotājiem, kā arī ikviens var baudīt fantastiskus deju paraugdemonstrējumus vakara šovā un izbaudīt sadejošanos ar simtiem citu līnijdejotāju.


 

To, kurā vecuma grupā Jūs esiet, nosaka Jūsu vecums Latvijas līnijdejotāju olimpiādes “Rīgas kauss” pirmajā dienā (2020.gadā – 20.martā). Ja Jums ir dzimšanas diena šajā dienā, tad Jūs varat pāriet nākamajā vecuma grupā, taču tas nav obligāti.

Individuālu līnijdejotāju vecuma grupas un divīzijas

Mazuļi/ Rugrats: 0-5g *

Bērni1/ Kids: 6-9g **

Bērni/ Primary: 0-7g

Juniori/ Junior: 8-10g

Jaunieši/ Youth: 11-13g

Tīņi/ Teen: 14-17g

Atklātā/ Open: 18+g

Kristāla/ Crystal: 26+g

Dimanta/ Diamond: 40+g

Zelta/ Gold: 50+g

Zelta+/Gold+: 65+g

 

Mazuļi/ Rugrats

Šī divīzija ir paredzēta dejotājiem – iesācējiem vecumā līdz 5 gadiem. Uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu un jaunāko dejotāju iedrošināšanu piedalīties sacensībās. Šajā divīzijā tiek piedāvāta tikai viena deja.

Bērni/ Kids

Šī divīzija ir paredzēta dejotājiem – iesācējiem vecumā no 6 līdz 9 gadiem. Uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu un jaunāko dejotāju iedrošināšanu piedalīties sacensībās. Šajā divīzijā tiek piedāvāta tikai viena deja.

Tautas klase/ Social

Social divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem – iesācējiem vai arī dejotājiem, kas nekad iepriekš nav startējuši sacensībās. Uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu. Variācijas šajā divīzijā nav atļautas, un dejotājiem ir strikti jāpieturas pie oficiālā soļu apraksta. Jebkāda veida deju skolotāji nedrīkst piedalīties šajā divīzijā. Vairāk kā 3 gadus pēc kārtas arī dejotāji nedrīkst piedalīties šajā divīzijā (ceturtajā gadā dejotājiem jāpāriet uz nākamo divīziju). Šajā divīzijā tiek piedāvātas trīs dejas.

 

Iesācēji/ Newcomer

Newcomer divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem – iesācējiem. Variācijas šajā divīzijā nav atļautas, un dejotājiem ir strikti jāpieturas pie oficiālā soļu apraksta. Šajā divīzijā tiek piedāvātas trīs dejas.

 

Ar pieredzi/ Novice

Novice divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem, kuri ir dejojuši līnijdejas vairāk par vienu gadu vai kuriem ir kaut kāda iepriekšēja deju pieredze. Šī divīzija tiek ieteikta arī kā sākuma punkts deju skolotājiem, kas iepriekš nav startējuši sacensībās. Šajā divīzijā uzsvars tiek likts uz precīzu pamata soļu izpildi un tehniku. Šajā divīzijā tiek atļautas arī minimālas variācijas, taču dejotāji nedrīkst izpildīt pagriezienus vairāk kā par 360 grādiem uz vienas kājas. Šajā divīzijā tiek piedāvātas četras dejas.

 

Ar labām zināšanām/Intermediate

Intermediate divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem, kuri ir ar ļoti labām zināšanām līnijdejās, kuri iepriekš piedalījušies nacionālās vai starptautiskās līnijdeju sacensībās. Šajā divīzijā uzsvars tiek likts uz precīzu pamata soļu izpildi un tehniku, stilam atbilstošām emocijām. Šajā divīzijā tiek atļautas arī variācijas, taču dejotāji nedrīkst izpildīt akrobātiskus trikus. Šajā divīzijā tiek piedāvātas četras dejas.

 

EXTRA

EXTRA divīzijā dejotāji netiek dalīti pa vecuma grupām

 Šīs divīzijas dejotāji ir dejotāji, kas startē starptautiskās līnijdeju sacensībās Advanced vai augstāka līmeņa grupās. Šiem dejotājiem ir tās pašas dejas, kas Intermediate divīzijai. Šajā divīzijā dejotāji netiek dalīti pa vecuma grupām, kā arī vīrieši un sievietes dejo kopā. Šajā divīzijā tiek atļautas variācijas, kā arī dejotāji drīkst izpildīt akrobātiskus trikus (lecienus, špagatus u.tml).

Līnijdeju noteikumu kopsavilkums

Vīrieši un sievietes dejos atsevišķos vai kombinētos uznācienos, taču tie tiks vērtēti atsevišķi.

Dejotāji var dejot vienu vai jebkādu kombināciju no piedāvātajām dejām. Lai nu kā, dejotājiem ir jādejo visas dejas, lai rezultātā iegūtu godalgotu vietu.

Dejas sākumā tiks ieskaitīs dejas soļu sākums, lai sacensību dalībnieki zinātu, kad uzsākt deju.

Dejas ilgums individuālajiem līnijdejotājiem būs 2 – 2,5 min. Komandām un grupām deju ilgums būs pilns dziesmas/mūzikas garums.

Pamatsoļi un variācijas: Dejotājiem ir jādejo pirmās divas sienas atbilstoši dejas aprakstam. Jūs varat lietot pēc patikas rokas, plaukstas, galvu un augšējo ķermeņa daļu, taču nevarat mainīt nevienu soli. Tiem ir jābūt izpildītiem tieši tā, kā ir rakstīts oficiālajā dejas aprakstā. Jums tiks piešķirti soda punkti, ja jūs nepieturēsieties pie dejas apraksta. Trešajā, piektajā un sekojošajās nepāra sienās ir atļauts ievietot variācijas. Variācijām ir jāseko pamatsoļu dejas kustības virzienam, to laikā nedrīkst traucēt citus dejotājus, iedejot citu dejotāju deju laukumā, taču pēdējos 2 mažorus (2x4 vai 2x3 (valsī)) jādejo pamatsoļi. Ceturtajā, sestajā un nākamajās pāra sienās jums ir jādejo pamatsoļi ar savām emocijām un stilu.

Deju ievada mūzikas laikā (pirms deju pamatsienas uzsākšanas) ir pieļaujamas kustības ne vairāk kā viena soļa rādiusā.

Dejās, kuru aprakstā ir vairākas daļas (A-B-C), dejojot katru daļu pirmo un otro reizi, variācijas nav atļautas. Tikai dejojot attiecīgo daļu trešo reizi ir atļautas variācijas, taču pēdējos 2 mažorus (2x4 vai 2x3 (valsī)) jādejo pamatsoļi.

Kustības, kas satur akrobātiskus elementus, sēdēšana vai gulēšana uz deju laukuma nav atļautas, izņemot Šova duetiem/Showcase Duo un Kabarē komandām/Cabare Team.

Izņēmumi noteikumiem par variācijām:

Social: Variācijas šajā divīzijā netiek atļautas. Social dejotājiem ir jādejo deja strikti pieturoties oficiālajam dejas aprakstam.

Newcomer: Variācijas šajā divīzijā netiek atļautas. Newcomer dejotājiem ir jādejo deja strikti pieturoties oficiālajam dejas aprakstam.

Novice: Variāciju noteikumi attiecas uz šo divīziju, taču tiek atļautas tikai minimālas variācijas. Dejotāji nedrīkst izpildīt pagriezienus vairāk kā par 180 grādiem uz vienas kājas. Pārliekas variācijas šajā divīzijā tiks sodītas ar soda punktiem.

 

Ja dejotājs jebkādu iemeslu dēļ pamet dejas laukumu bez uzaicinājuma, viņu var diskvalificēt no šīs dejas un pēc vērtēšanas noteikumiem tas nozīmē, ka dejotājs nevarēs iegūt vietu kopvērtējumā.

Grupas

Duo (Dueti)

Duo (Duetu) divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Juniori/Junior: 0-13g; Tīņi/Teen: 14-18; Atklātā/Open: 18+g; Seniori/Senior: 35+

 Duets ir divi individuāli dejotāji – vīrieši, sievietes vai jaukts duets, kas dejo jebkādā nesavienotā zīmējumā. Rokas un ķermeņi var viegli saskarties, taču dejotāji nedrīkst savienoties, lai izpildītu kādu kustību. Pirms sacensībām tiks izziņota mūzika, pie kuras dueti varēs sagatavot paši savu horeogrāfiju un to izpildīt sacensību laikā.

Sacensību laikā vienlaikus uz deju grīdas atradīsies vairāki dueti, tāpēc ir jāievēro deju etiķete.

Dejotāji var sākt izpildīt savu horeogrāfiju kad vien vēlas, viņi netiks ieskaitīti dejas sākumā.

Neviens dalībnieks nedrīkst dejot vairāk, kā vienā duetā vienu sacensību laikā.

Showcase Duo (Šova dueti)

Duo (Duetu) divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Juniori/Junior: 0-13g; Tīņi/Teen: 14-18; Atklātā/Open: 18+g; Seniori/Senior: 35+

 Duets ir divi individuāli dejotāji – vīrieši, sievietes vai jaukts duets. Šīs divīzijas dejotājiem ir atļauti satvērieni, ir atļauti pāru deju elementi, nav ierobežojumu uz kustībām, ir atļauta akrobātika. Taču, ja tiks izmantotas kustības, kuras tiesneši uzskatīs par bīstamām, dejotāji var tikt sodīti.

Pirms sacensībām tiks izziņota mūzika, pie kuras dueti varēs sagatavot paši savu horeogrāfiju un to izpildīt sacensību laikā.

Sacensību laikā vienlaikus uz deju grīdas atradīsies vairāki dueti, tāpēc ir jāievēro deju etiķete.

Dejotāji var sākt izpildīt savu horeogrāfiju kad vien vēlas, viņi netiks ieskaitīti dejas sākumā.

Neviens dalībnieks nedrīkst dejot vairāk, kā vienā šova duetā vienu sacensību laikā.

Quad (Četrinieki)

Quad (četrinieku) divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Juniori/Junior: 0-13g; Tīņi/Teen: 14-18; Atklātā/Open: 18+g; Seniori/Senior: 35+

 Ja dejotāji dejo četrinieku un viņi atbilst dažādām vecuma grupām, tad viņiem ir jāstartē Atklātā/Open vecuma grupā, vai gadījumā, ja visi dejotāji ir jaunāki par 18 gadiem, tad Tīņi/Teen vecuma grupā.

Četrinieks ir četri individuāli dejotāji, vīrieši, sievietes vai jebkāda dzimumu kombinācija, kas dejo jebkādā nesavienotā zīmējumā.

Rokas un ķermeņi var viegli saskarties, taču dejotāji nevar savienoties, lai izpildītu kādu kustību.

Pirms sacensībām tiks izziņota mūzika, pie kuras četrinieki varēs sagatavot paši savu horeogrāfiju un to izpildīt sacensību laikā.

Sacensību laikā vienlaikus uz deju grīdas atradīsies vairāki četrinieki, tāpēc ir jāievēro deju etiķete.

Dejotāji var sākt izpildīt savu horeogrāfiju kad vien vēlas, viņi netiks ieskaitīti dejas sākumā.

Neviens dalībnieks nedrīkst dejot vairāk, kā vienā četriniekā vienu sacensību laikā.

Komandu divīzijas, vecumi un noteikumu kopsavilkums

Komandu vecuma grupas:

 Juniori/Junior: 0 līdz 17g; Atklātā/ Open: 18+g; Senioru/ Senior: 35+, Zelta/Gold: 50+, Zelta+/Gold+: 65+

       Juniori/Junior (0 līdz 17g) – komandas dalībnieki ir vecumā līdz 17 gadiem; tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir no citas vecuma grupas;

       Atklātā/ Open (18+g) – komandas dalībnieki ir vismaz 18 gadus veci; tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 18 gadiem;

       Senioru/ Senior (35+) – komandas dalībnieki ir vismaz 35 gadus veci, tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 35 gadiem;

       Zelta/ Gold (50+) – komandas dalībnieki ir vismaz 50 gadus veci, tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 50 gadiem;

       Zelta+/Gold+ (65+) – komandas dalībnieki ir vismaz 65 gadus veci, tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 65 gadiem.

Komandu divīzijas:

Klasiskā kantrī komanda/ Country Classic Team

Moderno līnijdeju komanda/ Modern Line Team

Standarta līnijdeju komanda/ Standard Line Team

Kabarē komanda/ Cabare Team

 

Klasiskā kantrī komanda/ Country Classic Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Šai divīzijai ir visi tie paši noteikumi, kas individuālajām līnijdeju divīzijām.

Pirms sacensībām tiks izvēlēta viena deja, kura komandām būs jādejo. Dejotājiem ir jādejo pamatsoļi pirmās divas sienas, pēc tam trešajā, piektajā un visās nākamajās nepāra sienās var tikt ievietotas variācijas. Pamata sienu laikā ir iespējama zīmējuma maiņa tikai variējot ar soļu izmēriem, taču mainīt soļus, to virzienu ir kategoriski aizliegts. Variāciju sienās variācijām nav obligāti jāseko pamata dejas virzienam, arī šajās sienās dejotājiem ir atļauts mainīt izvietojumu.

Visas dejas, kas tiks izvēlētas, šai divīzijai būs pie kantrī mūzikas.

Sacensību laikā vienlaikus uz deju grīdas atradīsies vairākas komandas, tāpēc ir jāievēro deju etiķete.

Moderno līnijdeju komanda/ Modern Line Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Šai divīzijai ir visi tie paši noteikumi, kas individuālajām līnijdeju divīzijām.

Pirms sacensībām tiks izvēlēta viena deja, kura komandām būs jādejo. Dejotājiem ir jādejo pamatsoļi pirmās divas sienas, pēc tam trešajā, piektajā un visās nākamajās nepāra sienās var tikt ievietotas variācijas. Pamata sienu laikā ir iespējama zīmējuma maiņa tikai variējot ar soļu izmēriem, taču mainīt soļus, to virzienu ir kategoriski aizliegts. Variāciju sienās variācijām nav obligāti jāseko pamata dejas virzienam, arī šajās sienās dejotājiem ir atļauts mainīt izvietojumu.

Visas dejas, kas tiks izvēlētas, šai divīzijai nebūs pie kantrī mūzikas.

Sacensību laikā vienlaikus uz deju grīdas atradīsies vairākas komandas, tāpēc ir jāievēro deju etiķete.

Standarta līnijdeju komanda/ Standard Line Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Komanda ir jābūt vismaz 6 dalībniekiem, kas ir individuāli dejotāji, kuri dejo jebkādu deju kombināciju. Komandas dalībnieki nedrīkst saskarties un savienoties, lai veidotu zīmējumus, vai iesāktu pagriezienu vai kustību. Komandu priekšnesumi var iekļaut virknējumus no līnijdejām un pāru deju stiliem. Pacēlieni, nolaidieni un svaru pārnesošas saskaršanās netiek atļautas standarta komandu priekšnesumos.

Šīs divīzijas komandas dejo pie pašu izvēlētas mūzikas. Mūzikai ir jābūt vismaz 2 un ne vairāk kā 5 minūtes garai. Laiks tiek skaitīts, sākot no pirmajām notīm un beidzot ar pēdējām notīm. Jebkāda uznākšanas un noiešanas mūzika ir jāskaita kopējā laika limitā. Pārsniedzot atļauto laiku, jūs iegūsiet zemāku novērtējumu finālā. Vismaz 50% no mūzikas, kas tiek lietota standarta komandas priekšnesumā, ir jābūt kantri mūzikai (tas ir, tai ir jābūt bijušai kantri topos, tās izpildītājiem ir jābūt atpazīstamiem kantri dziedātājiem vai grupām).

Kabarē komanda/ Cabare Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Komanda sastāv no vismaz 6 dalībniekiem, kas ir individuāli dejotāji, kuri dejo jebkādu deju kombināciju. Komandas dalībnieki drīkst saskarties un savienoties, lai veidotu zīmējumus, vai iesāktu pagriezienu vai kustību. Komandu priekšnesumi var iekļaut virknējumus no līnijdejām un pāru deju stiliem. Pacēlieni, nolaidieni un svaru pārnesošas saskaršanās tiek atļautas kabarē komandās. Komandas var lietot jebkādu deju stilu vai to kombinācijas atbilstoši izvēloties tēmu un brīvi izvēlētu mūziku. Tiek atļauti kabarē/tēmu kostīmi. Audio/verbālas skaņas ir atļautas.

Šīs divīzijas komandas dejo pie pašu izvēlētas mūzikas. Mūzikai ir jābūt vismaz 2 un ne vairāk kā 5 minūtes garai. Laiks tiek skaitīts, sākot no pirmajām notīm un beidzot ar pēdējām notīm. Jebkāda uznākšanas un noiešanas mūzika ir jāskaita kopējā laika limitā. Pārsniedzot atļauto laiku, jūs iegūsiet zemāku novērtējumu finālā. Kabarē komandām ir atļauta jebkāda stila mūzika.

Komandu vispārīgie noteikumi:

Komandu mūzika ir jāiedod DJ vismaz pus stundu pirms komandas uznāciena ar skaidri un salasāmi uzrakstītu komandas nosaukumu un dalībnieka numuru. Ir jābūt pieejamai arī mūzikas rezerves kopijai. Aizkavēšanās komandas priekšnesumā, kas saistītas ar mūzikas nepieejamību var būt par iemeslu komandas diskvalifikācijai.

Kārtību, kādā komandas uzstāsies, noteiks pasākuma organizatori nejaušā veidā.

Tēloti skati, pantomīmas, dziedāšana vai komēdiju izrādes ir atļautas kabarē komandām, taču NAV atļautas citām komandām.

Tērpi – visām divīzijām

Pamata noteikumi

Vīrieši: Jums jāvelk kovboju cepure visās dejās, izņemot fanky un novelty stila dejas. Ja cepure nokrīt dejas laikā un tā netiek pacelta pie pirmās iespējas, jums tiks piešķirti soda punkti.

Sievietes: Kopā ar svārkiem un kleitām ir jāvelk zeķubikses ādas krāsā un „deju bikses”, t.i., apģērbs, kas ierobežo apakšveļas redzamību. Sievietēm kovboju cepure nav obligāta, taču to var izmantot, ja ir tāda vēlēšanās.

Kopējie noteikumi vīriešiem un sievietēm:

Visas dejas dejotājiem tiek rekomendētas dejot kantri/western tipa deju zābakos, izņemot dejas, kas nav kantrī stila, to laikā drīkst vilkt jebkādus citus deju apavus, taču kantrī/western zābaki dejās, kas nav kantrī dejas, nav aizliegti. Ja dejotāji izmanto jebkāda cita stila apavus, tiem jābūt deju apaviem, kuru papēžu augstums nepārsniedz 5 cm.

Jebkāda veida tematiski vai formāli tērpi, maskas ir aizliegtas;

Uz tērpiem nedrīkst būt nekāda veida nosaukumi vai reklāmas;

Topi bez lencītēm ir aizliegti;

Caurredzams vai ādas krāsas materiāls, kas tiek lietots dejotāja kostīmā un rada nekautrīgu skatu uz apakšveļu vai ķermeni, kas var radīt apmulsumu dalībniekos, tiesnešos vai skatītājos, nav atļauts;

Kaila ķermeņa daļa no krūtīm līdz viduklim nav atļauta;

Tērpi ir jāvelk arī uz apbalvošanas ceremoniju.

Komandu kabarē divīzija un Social divīzijas ir atbrīvotas no tērpu noteikumiem, taču jebkāds tērps, kas var samulsināt tiesnešus vai skatītājus, tiks sodīts ar soda punktiem.

Ja jūs neesat pārliecināts par kādas sava tērpa detaļas atbilstību noteikumiem, noskaidrojiet šos jautājumus dalībnieku sapulcē pirms starta.

Vispārēji noteikumi

Sacensību norise:

Olimpiādes sākumā katram sacensību dalībniekam būs pieejams pasākuma laika plāns;

Olimpiādes dalībniekam jāpiesakās pie laukuma koordinatora/ jāatrodas dalībnieku pulcēšanās vietā 15 minūtes pirms viņa iznāciena uz laukuma;

Olimpiādes dalībnieka vietu uz laukuma norāda laukuma koordinators;

Katra dalībnieka numurs tiek izsaukts divreiz un, ja dalībnieks nebūs uz deju laukuma gatavs dejot, viņu var diskvalificēt;

Dalībniekiem, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, līdz ir jābūt pieaugušajam, kurš par šo dalībnieku ir pilnībā atbildīgs visu laiku. Pieaugušā pienākums ir noskaidrot visu nepieciešamo informāciju savam aprūpē esošajam dalībniekam par deju soļu aprakstiem, tērpu noteikumiem, utt.

Ja ir liels dalībnieku skaits vienā divīzijā/grupā, tad olimpiādē tiek rīkotas priekšsacīkstes, lai izslēgtu dejotājus, kuri nedejos finālā.

Dejotājiem, kas startējuši Latvijas bērnu un jauniešu līnijdejotāju sacensībās “Junioru kauss” un izcīnījuši uzvaru grupā, kurā bijuši 6 vai vairāk dalībnieki, tiek automātiski nodrošināta vieta finālā tajā pašā divīzijā un priekšsacīkstēs nav jāpiedalās (taču to darīt drīkst, ja vēlas).

Priekšsacīkstes notiks visās divīzijās, kurās ir 8 vai vairāk dalībnieku. Daļa dejotāju no katrām priekšsacīkstēm tiks izsaukta, lai dejotu nākamajās priekšsacīkstēs, kamēr būs atlikuši ne vairāk kā 7 dalībnieki vai grupas/komandas.

Olimpiādes organizatoriem ir pienākums nodrošināt pieejamus soļu aprakstus katrai no sacensībās dejojamām dejām (tas tiks izdarīts, publicējot aprakstus sacensību mājas lapā www.rigaskauss.lv). Dejotājiem ir jādejo tikai pēc šī deju soļu apraksta. Deju soļu apraksts no citiem avotiem nav derīgs sacensībām.

Dejošanas kultūra:

Košļājamo gumiju lietošana ir aizliegta.

Audio/verbālas skaņas/dziedāšana nav atļautas (izņemot komandu kabarē divīziju). Lūpu sinhrona kustināšana ar dziesmu ir atļauta.

Dalībniekiem nav atļauts sarunāties sacensību deju laikā ar citiem dalībniekiem, skatītājiem vai tiesnešiem, pretējā gadījumā jūs var neizsaukt uz nākamo iznācienu vai arī jums var netikt piešķirta vieta finālā.

Akrobātiskas kustības nav atļautas nevienā dejas mirklī (tas ietver arī ievadu un dejas ‘beigu pozas’). Akrobātiskās kustības tiek definētas šādi:

Jebkāda kustība, kurā abas kājas ir augstāk par dalībnieka vidukļa augstumu.

Jebkāda kustība, kurā dalībnieka svars ir uz vienas vai abām rokām

Jebkāda kustība, kurā dalībnieks sēž vai guļ uz grīdas.

Špagats nav atļauts.

Spērieni (kicks) ir atļauti, taču tie nekādā veidā nedrīkst traucēt vai apdraudēt citus dejotājus uz deju grīdas.

(Ievērojiet: Kabarē komandas un šova dueti ir atbrīvoti no akrobātiskajiem ierobežojumiem)

Visiem dejotājiem ir jāievēro deju grīdas etiķete. Ja jūs veicat kustību un tās rezultātā var rasties sadursme ar citu dalībnieku, jūs neizsauks uz nākamo uznācienu vai nepiešķirs vietu finālā. Cietušais dalībnieks no noteikumu viedokļa netiks iespaidots. Tas nozīmē arī to, ka variācijām ir jāseko dejas kustības virzienam.

Nekādi rokās turami atsevišķi aksesuāri nav atļauti (izņemot komandu kabarē divīziju).

Vulgāras, pavedinošas vai rupjas deju kustības nav atļautas. Kustības, kas būs pārmērīgi piesātinātas ar flirtu, humoru un komēdiju, liegs dejotājam turpināt sacensības nākamajos uznācienos vai iegūt vietu fināla rezultātos.

Dalībnieku sapulce:

 Katra dalībnieka atbildība ir piedalīties dalībnieku sapulcē. Komandām vismaz vienam dalībniekam ir jābūt klāt šajā sapulcē.

Dalībnieku pienākumi:

Katra dalībnieka pienākums ir pārliecināties, ka viņi ir pilnībā iepazinušies ar jaunākajiem noteikumiem viņu divīzijai. Tas iekļauj oficiālo dejas aprakstu un tērpu noteikumus.

Dalībniekiem ir pašiem jānoskaidro par reģistrāciju un sapulcēm.

Visiem dalībniekiem ir jābūt dalībnieku pulcēšanās vietā 15 minūtes pirms viņu uznāciena.

Visām komandām ir jābūt gatavām startēt noteiktajā laikā. Aizkavēšanās var radīt zemāku novērtējumu kopvērtējumā.

Tiek sagaidīts, ka visi dalībnieki uzvedīsies profesionāli un atbilstoši. Jebkurš, kas rīkosies neētiski vai neprofesionāli, var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Ja dalībnieki nepakļaujas publicētajiem noteikumiem, viņi tiks diskvalificēti.

Nekavējoties ir jāvērš pasākuma organizatoru uzmanība uz neatbilstošu uzvedību, jautājumiem par sacensībām, protestiem vai disputiem. Visi pasākuma organizatoru, sacensību koordinatoru, tiesnešu un punktu skaitītāju lēmumi ir galīgi.

Tiesneši: 

Sacensību laikā tiesneši un citi organizatori nekādos apstākļos nedrīkst izpaust informāciju par rezultātiem vai punktiem sacensību dalībniekiem vai citiem pasākuma apmeklētājiem. Tiesnešiem un organizatoriem nav aizliegts komunicēt pasākuma laikā ar citiem dalībniekiem, izņemot brīžus, kad tiek veikti pienākumi.

Tiesnešu sapulces sasaukšanas iemesls un rezultāts tiks paziņots tikai iesaistītajiem dejotājiem, ja tas būs nepieciešams. Ja galvenais tiesnesis uzskatīs, ka ir nepieciešams paziņojums, tad tas tiks izdarīts tikai vispārējā formā, lai no tā iegūtu/mācītos visi dalībnieki.

Piedaloties olimpiādē „Rīgas kauss”, jūs piekrītat šādam apgalvojumam “Mēs apņemamies nevērsties pret šī pasākuma organizatoriem ar jebkādiem lūgumiem, prasībām un pretenzijām, kas saistītas ar šo pasākumu. Mēs atļaujam jebkuru pasākuma videoierakstu reproducēt, pārdot, pakļaut autortiesību likumiem, veikt to izstādīšanu, pārraidīšanu vai izplatīšanu. Mēs apzināmies fiziskos riskus startējot deju sacensībās un piedaloties dejās un uzņemamies pilnu atbildību par jebkādām traumām vai personīgiem zaudējumiem, kurus var radīt šis pasākums. Mēs neiebilstam personas datu apstrādei, cik tālu tas skar dalībnieku sarakstu publicēšanu, rezultātu apkopošanu un to publicēšanu”.