...

DigiLine2021

2021-09-25

Translācija tiešsaistē

DigiLine2021

Online line dance competition

“DigiLine 2021”

Online dance competition DigiLine 2021

 

Latvian I digital line dance competition "DigiLine2021" is an online event dedicated to every line dancer, during which competitions in various divisions will take place for individual dancers, groups and teams. It is not a real-time competition where dancers are invited to dance on the same site at the same time, but an online competition that is broadcast in real time where competition videos have been pre-submitted and have already been judged by judges (evaluating by divisions before as if the trial were in person on the dancefloor).

To ensure justice our judges will only receive the videos once they have been placed in a division where they can see multiple competitors at the same time. Divisions with more than 8 competitors will be judged on several screens (so that due to the number of dancers we can actually fit on the screen).

Videos submitted to the competition will no longer be re-filmed and edited once you have received confirmation that they have been accepted.

The event will be broadcast on September 25, 2021.

Deadline for registration of participants and payment of the participation fee: September 1, 2021.

Deadline for submitting the competition video: September 10, 2021.

Detailed information about this dance competition (incl. Regulations, requirements for filming and video submission, registration procedure, etc.) will be available on the competition website www.rigaskauss.lv , as well as on the social network website Facebook.

Lasīt vairāk

...
13.07.2021

Pasākums tiks translēts 2021.gada 25.septembrī.

Dalībnieku reģistrācijas un dalības maksas apmaksas termiņš: 2021.gada 1.septembris.

Dalībnieku sacensību video iesūtīšanas termiņš: 2021.gada 10.septembris.

Sīkāka informācija par šīm deju sacensībām (t.sk. Nolikums, prasības filmēšanai un video iesniegšanai, reģistrēšanās kārtība u.c.) būs pieejama sacensību mājas lapā www.rigaskauss.lv, kā arī sociālo tīklu vietnē  Facebook.


...
13.07.2021

Rugrats un Kids dejotājiem - 5,00EUR

Pārējiem individuālajiem dejotājiem - 10,00EUR

Grupām (duetiem, četriniekiem) - 10,00EUR no grupas

Komandām - 20,00EUR no komandas

Apmaksu veikt:

Biedrība Līnijdejotāju klubs "Jautrie zābaciņi"

Reģistrācijas Nr.: 40008081796

Bankas konts: LV07HABA0551007158491

OBLIGĀTI! Veicot apmaksu norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un sacensības par kurām tiek maksāts. Piemēram "Anna Bērziņa, DigiLine 2021" vai "Komanda "Saulītes", DigiLine 2021".