Pieejami "Rīgas kauss 2023" rezultāti


Pieejami XI Latvijas līnijdejotāju olimpiādes rezultāti sadaļā "Rezultāti".

* Piezīmes dejotājiem, kuriem nākamajā sezonā jāpāriet uz augstāku divīziju nav pievienotas, jo tiek pārskatīts Nolikums un gaidāmas būtiskas izmaiņas tieši šajā jautājumā (aicinām vasaras beigās par to pārliecināties)!


...