Tiesneši


Šogad mūsu tiesneši pārstāv daudz valstis un arī dažādas līnijdeju organizācijas, kas nozīmē, ka saņemsim izcilu, objektīvu vērtējumu no savas jomas speciālistiem! Degam nepacietībā viņus visus pie mums sagaidīt Latvijā! 


...