Olimpiādes norises vieta - viduslaiku pils


Es esmu bagāts, man pieder viss,
Kas ir ar mani noticis…


Gada nogale vienmēr ir atmiņu un pārdomu laiks, taču arī laiks, kad domājam par nākamā gada iecerēm, apņemamies piepildīt sen lolotus sapņus.
Aizvadot šo gadu, esam jaunu ieceru un gaidu pilni. Vēlamies atkal no jauna radīt to īpašo sajūtu, kāda ik gadu caurvij mūs rīkotos pasākumus, īpaši jau Rīgas kausu. Un, kā jau šogad Rojā minējām, gribam, lai Latvijas līnijdejotāju olimpiāde ir ne tikai deju festivāls, sacensības, paraugdemonstrējumi, šovi, kopā dejošana, bet, lai šis pasākums reizē arī ļauj iepazīt Latvijas burvību.
Jūra – tā bija šī gada pievienotā vērtība. Un tik daudzi jautāja, kur nākamgad? Kas būs nākamais? Tad nu svētku priekšvakarā darām zināmu, ka Latvija ļoti var lepoties arī ar savām pilīm. Un tieši to mēs piedāvāsim baudīt nākamgad – dejas caurvīsim ar viduslaiku šarmu, par olimpiādes vietu izvēloties Jaunpils pili!
Esam satraukti un ticam, ka šis būs patiesi lielisks piedzīvojums, kas aizsāksies 9.jūnija vakarā un noslēgsies 11.jūnija vēlā pēcpusdienā! Par pasākuma norisi sīkāk jau nākamgad!


...