Dalības maksa


Rugrats un Kids dejotājiem - 5,00EUR

Pārējiem individuālajiem dejotājiem - 10,00EUR

Grupām (duetiem, četriniekiem) - 10,00EUR no grupas

Komandām - 20,00EUR no komandas

Apmaksu veikt:

Biedrība Līnijdejotāju klubs "Jautrie zābaciņi"

Reģistrācijas Nr.: 40008081796

Bankas konts: LV07HABA0551007158491

OBLIGĀTI! Veicot apmaksu norādīt dalībnieka vārdu, uzvārdu un sacensības par kurām tiek maksāts. Piemēram "Anna Bērziņa, DigiLine 2021" vai "Komanda "Saulītes", DigiLine 2021".

 


...