Nolikums - DigiLine 2021


Latvijas I virtuālās līnijdejotāju sacensības "DigiLine2021" ir ikvienam līnijdejotājam veltīts virtuāls pasākums, kura laikā norisināsies sacensības dažādās divīzijās gan individuālajiem dejotājiem, gan grupām, gan komandām. Tās nav reāllaika sacensības, kad dejotāji tiek aicināti dejot vienlaikus vienā vietnē, bet gan virtuālas sacensības, kuras tiek translētas reāllaikā, taču tajās ir apkopoti jau iepriekš iesūtītie sacensību video, kurus pirms translācijas jau novērtējuši tiesneši (veicot novērtējumu pa divīzijām sadalītiem dejotājiem, kā tas notiktu, ja tiesāšana būtu klātienē uz laukuma).

Lai nodrošinātu taisnīgumu, mūsu tiesneši videoklipus saņems tikai pēc tam, kad tie būs ievietoti divīzijā, kur viņi var redzēt vairākus konkurentus vienlaikus. Divīzijas, kurās ir vairāk nekā 10 konkurenti, tiks vērtētas pēc vairākiem “ekrāniem” (lai dejotāju skaita dēļ mēs faktiski varam iekļauties ekrānā).

Video, ko būsiet iesūtījuši sacensību rīkotājiem, vairs nebūs pārfilmējami un maināmi, pēc tam, kad saņemsiet apstiprinājumu, ka tie ir pieņemti.


To, kurā vecuma grupā Jūs esiet, nosaka Jūsu vecums Latvijas I virtuālo līnijdejotāju sacensību "DigiLine2021"  translēšanas dienā (2021.gadā – 25.septembrī). Ja Jums ir dzimšanas diena šajā dienā, tad Jūs varat pāriet nākamajā vecuma grupā, taču tas nav obligāti.

Individuālu līnijdejotāju vecuma grupas un divīzijas

Mazuļi/ Rugrats: 0-5g *

Bērni1/ Kids: 6-9g **

Bērni/ Primary: 0-7g

Juniori/ Junior: 8-10g

Jaunieši/ Youth: 11-13g

Tīņi/ Teen: 14-17g

Atklātā/ Open: 18+g

Kristāla/ Crystal: 26+g

Dimanta/ Diamond: 40+g

Zelta/ Gold: 50+g

Zelta+/Gold+: 65+g

 

Mazuļi/ Rugrats

Šī divīzija ir paredzēta dejotājiem – iesācējiem vecumā līdz 5 gadiem. Uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu un jaunāko dejotāju iedrošināšanu piedalīties sacensībās. Šajā divīzijā tiek piedāvāta tikai viena deja.

Bērni/ Kids

Šī divīzija ir paredzēta dejotājiem – iesācējiem vecumā no 6 līdz 9 gadiem. Uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu un jaunāko dejotāju iedrošināšanu piedalīties sacensībās. Šajā divīzijā tiek piedāvāta tikai viena deja.

Tautas klase/ Social

Social divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem – iesācējiem vai arī dejotājiem, kas nekad iepriekš nav startējuši sacensībās. Uzsvars tiek likts uz prieku un dejas izbaudīšanu. Variācijas šajā divīzijā nav atļautas, un dejotājiem ir strikti jāpieturas pie oficiālā soļu apraksta. Jebkāda veida deju skolotāji nedrīkst piedalīties šajā divīzijā. Vairāk kā 3 gadus pēc kārtas arī dejotāji nedrīkst piedalīties šajā divīzijā (ceturtajā gadā dejotājiem jāpāriet uz nākamo divīziju). Šajā divīzijā tiek piedāvātas trīs dejas.

 

Iesācēji/ Newcomer

Newcomer divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem – iesācējiem. Variācijas šajā divīzijā nav atļautas, un dejotājiem ir strikti jāpieturas pie oficiālā soļu apraksta. Šajā divīzijā tiek piedāvātas trīs dejas.

 

Ar pieredzi/ Novice

Novice divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem, kuri ir dejojuši līnijdejas vairāk par vienu gadu vai kuriem ir kaut kāda iepriekšēja deju pieredze. Šī divīzija tiek ieteikta arī kā sākuma punkts deju skolotājiem, kas iepriekš nav startējuši sacensībās. Šajā divīzijā uzsvars tiek likts uz precīzu pamata soļu izpildi un tehniku. Šajā divīzijā tiek atļautas arī minimālas variācijas, taču dejotāji nedrīkst izpildīt pagriezienus vairāk kā par 360 grādiem uz vienas kājas. Šajā divīzijā tiek piedāvātas trīs dejas.

 

Ar labām zināšanām/Intermediate

Intermediate divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Primary: 0-8g; Junior: 8-10; Youth:  11-13; Teen: 14-17; Open: 18+; Crystal: 26+; Diamond: 40+; Gold: 50+; Gold+: 65+

 Šī divīzija tiek rekomendēta dejotājiem, kuri ir ar ļoti labām zināšanām līnijdejās, kuri iepriekš piedalījušies nacionālās vai starptautiskās līnijdeju sacensībās. Šajā divīzijā uzsvars tiek likts uz precīzu pamata soļu izpildi un tehniku, stilam atbilstošām emocijām. Šajā divīzijā tiek atļautas arī variācijas, taču dejotāji nedrīkst izpildīt akrobātiskus trikus. Šajā divīzijā tiek piedāvātas trīs dejas.

 

EXTRA

EXTRA divīzijā dejotāji netiek dalīti pa vecuma grupām

 Šīs divīzijas dejotāji ir dejotāji, kas startē starptautiskās līnijdeju sacensībās Advanced vai augstāka līmeņa grupās. Šiem dejotājiem ir tās pašas dejas, kas Intermediate divīzijai. Šajā divīzijā dejotāji netiek dalīti pa vecuma grupām, kā arī vīrieši un sievietes dejo kopā. Šajā divīzijā tiek atļautas variācijas, kā arī dejotāji drīkst izpildīt akrobātiskus trikus (lecienus, špagatus u.tml).

 

 

Līnijdeju noteikumu kopsavilkums

 

Dejotāji var dejot vienu vai jebkādu kombināciju no piedāvātajām dejām. Lai nu kā, dejotājiem ir jādejo visas dejas, lai rezultātā iegūtu godalgotu vietu.

Dejas sākumā tiks ieskaitīs dejas soļu sākums, lai sacensību dalībnieki zinātu, kad uzsākt deju.

Dejas ilgums individuālajiem līnijdejotājiem būs 2 – 2,5 min. Komandām un grupām deju ilgums būs pilns dziesmas/mūzikas garums.

Pamatsoļi un variācijas: Dejotājiem ir jādejo pirmās divas sienas atbilstoši dejas aprakstam. Jūs varat lietot pēc patikas rokas, plaukstas, galvu un augšējo ķermeņa daļu, taču nevarat mainīt nevienu soli. Tiem ir jābūt izpildītiem tieši tā, kā ir rakstīts oficiālajā dejas aprakstā. Jums tiks piešķirti soda punkti, ja jūs nepieturēsieties pie dejas apraksta. Trešajā, piektajā un sekojošajās nepāra sienās ir atļauts ievietot variācijas. Variācijām ir jāseko pamatsoļu dejas kustības virzienam, taču pēdējos 2 mažorus (2x4 vai 2x3 (valsī)) jādejo pamatsoļi. Ceturtajā, sestajā un nākamajās pāra sienās jums ir jādejo pamatsoļi ar savām emocijām un stilu.

Deju ievada mūzikas laikā (pirms deju pamatsienas uzsākšanas) ir pieļaujamas kustības ne vairāk kā viena soļa rādiusā.

Dejās, kuru aprakstā ir vairākas daļas (A-B-C), dejojot katru daļu pirmo un otro reizi, variācijas nav atļautas. Tikai dejojot attiecīgo daļu trešo reizi ir atļautas variācijas, taču pēdējos 2 mažorus (2x4 vai 2x3 (valsī)) jādejo pamatsoļi.

Kustības, kas satur akrobātiskus elementus, sēdēšana vai gulēšana uz deju laukuma nav atļautas, izņemot Šova duetiem/Showcase Duo un Kabarē komandām/Cabare Team un Extra divīzijas individuālajiem dejotājiem.

Izņēmumi noteikumiem par variācijām:

Social: Variācijas šajā divīzijā netiek atļautas. Social dejotājiem ir jādejo deja strikti pieturoties oficiālajam dejas aprakstam.

Newcomer: Variācijas šajā divīzijā netiek atļautas. Newcomer dejotājiem ir jādejo deja strikti pieturoties oficiālajam dejas aprakstam.

Novice: Variāciju noteikumi attiecas uz šo divīziju, taču tiek atļautas tikai minimālas variācijas. Dejotāji nedrīkst izpildīt pagriezienus vairāk kā par 360 grādiem uz vienas kājas. Pārliekas variācijas šajā divīzijā tiks sodītas ar soda punktiem.

Grupas

Duo (Dueti)

Duo (Duetu) divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Juniori/Junior: 0-13g; Tīņi/Teen: 14-18; Atklātā/Open: 18+g; Seniori/Senior: 35+

Duets ir divi individuāli dejotāji – vīrieši, sievietes vai jaukts duets, kas dejo jebkādā nesavienotā zīmējumā. Rokas un ķermeņi var viegli saskarties, taču dejotāji nedrīkst savienoties, lai izpildītu kādu kustību. Pirms sacensībām tiks izziņota mūzika, pie kuras dueti varēs sagatavot paši savu horeogrāfiju un to izpildīt sacensību laikā.

Dejotāji var sākt izpildīt savu horeogrāfiju kad vien vēlas, viņi netiks ieskaitīti dejas sākumā.

Neviens dalībnieks nedrīkst dejot vairāk, kā vienā duetā vienu sacensību laikā.

Showcase Duo (Šova dueti)

Duo (Duetu) divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Juniori/Junior: 0-13g; Tīņi/Teen: 14-18; Atklātā/Open: 18+g; Seniori/Senior: 35+

Duets ir divi individuāli dejotāji – vīrieši, sievietes vai jaukts duets. Šīs divīzijas dejotājiem ir atļauti satvērieni, ir atļauti pāru deju elementi, nav ierobežojumu uz kustībām, ir atļauta akrobātika. Taču, ja tiks izmantotas kustības, kuras tiesneši uzskatīs par bīstamām, dejotāji var tikt sodīti.

Pirms sacensībām tiks izziņota mūzika, pie kuras dueti varēs sagatavot paši savu horeogrāfiju un to izpildīt sacensību laikā.

Dejotāji var sākt izpildīt savu horeogrāfiju kad vien vēlas, viņi netiks ieskaitīti dejas sākumā.

Neviens dalībnieks nedrīkst dejot vairāk, kā vienā šova duetā vienu sacensību laikā.

Quad (Četrinieki)

Quad (četrinieku) divīzijā sacensības notiek šādās vecuma grupās:

Juniori/Junior: 0-13g; Tīņi/Teen: 14-18; Atklātā/Open: 18+g; Seniori/Senior: 35+

 Ja dejotāji dejo četrinieku un viņi atbilst dažādām vecuma grupām, tad viņiem ir jāstartē Atklātā/Open vecuma grupā, vai gadījumā, ja visi dejotāji ir jaunāki par 18 gadiem, tad Tīņi/Teen vecuma grupā.

Četrinieks ir četri individuāli dejotāji, vīrieši, sievietes vai jebkāda dzimumu kombinācija, kas dejo jebkādā nesavienotā zīmējumā.

Rokas un ķermeņi var viegli saskarties, taču dejotāji nevar savienoties, lai izpildītu kādu kustību.

Pirms sacensībām tiks izziņota mūzika, pie kuras četrinieki varēs sagatavot paši savu horeogrāfiju un to izpildīt sacensību laikā.

Dejotāji var sākt izpildīt savu horeogrāfiju kad vien vēlas, viņi netiks ieskaitīti dejas sākumā.

Neviens dalībnieks nedrīkst dejot vairāk, kā vienā četriniekā vienu sacensību laikā.

Komandu divīzijas, vecumi un noteikumu kopsavilkums

Komandu vecuma grupas:

 Juniori/Junior: 0 līdz 17g; Atklātā/ Open: 18+g; Senioru/ Senior: 35+, Zelta/Gold: 50+, Zelta+/Gold+: 65+

       Juniori/Junior (0 līdz 17g) – komandas dalībnieki ir vecumā līdz 17 gadiem; tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir no citas vecuma grupas;

       Atklātā/ Open (18+g) – komandas dalībnieki ir vismaz 18 gadus veci; tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 18 gadiem;

       Senioru/ Senior (35+) – komandas dalībnieki ir vismaz 35 gadus veci, tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 35 gadiem;

       Zelta/ Gold (50+) – komandas dalībnieki ir vismaz 50 gadus veci, tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 50 gadiem;

       Zelta+/Gold+ (65+) – komandas dalībnieki ir vismaz 65 gadus veci, tiek pieļauts, ka viens no komandas dejotājiem ir jaunāks par 65 gadiem.

Komandu divīzijas:

Klasiskā kantrī komanda/ Country Classic Team

Moderno līnijdeju komanda/ Modern Line Team

Standarta līnijdeju komanda/ Standard Line Team

Kabarē komanda/ Cabare Team

 

Klasiskā kantrī komanda/ Country Classic Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Šai divīzijai ir visi tie paši noteikumi, kas individuālajām līnijdeju divīzijām.

Pirms sacensībām tiks izvēlēta viena deja, kura komandām būs jādejo. Dejotājiem ir jādejo pamatsoļi pirmās divas sienas, pēc tam trešajā, piektajā un visās nākamajās nepāra sienās var tikt ievietotas variācijas. Pamata sienu laikā ir iespējama zīmējuma maiņa tikai variējot ar soļu izmēriem, taču mainīt soļus, to virzienu ir kategoriski aizliegts. Variāciju sienās variācijām nav obligāti jāseko pamata dejas virzienam, arī šajās sienās dejotājiem ir atļauts mainīt izvietojumu.

Visas dejas, kas tiks izvēlētas, šai divīzijai būs pie kantrī mūzikas.

Moderno līnijdeju komanda/ Modern Line Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Šai divīzijai ir visi tie paši noteikumi, kas individuālajām līnijdeju divīzijām.

Pirms sacensībām tiks izvēlēta viena deja, kura komandām būs jādejo. Dejotājiem ir jādejo pamatsoļi pirmās divas sienas, pēc tam trešajā, piektajā un visās nākamajās nepāra sienās var tikt ievietotas variācijas. Pamata sienu laikā ir iespējama zīmējuma maiņa tikai variējot ar soļu izmēriem, taču mainīt soļus, to virzienu ir kategoriski aizliegts. Variāciju sienās variācijām nav obligāti jāseko pamata dejas virzienam, arī šajās sienās dejotājiem ir atļauts mainīt izvietojumu.

Visas dejas, kas tiks izvēlētas, šai divīzijai nebūs pie kantrī mūzikas.

Standarta līnijdeju komanda/ Standard Line Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Komanda ir jābūt vismaz 6 dalībniekiem, kas ir individuāli dejotāji, kuri dejo jebkādu deju kombināciju. Komandas dalībnieki nedrīkst saskarties un savienoties, lai veidotu zīmējumus, vai iesāktu pagriezienu vai kustību. Komandu priekšnesumi var iekļaut virknējumus no līnijdejām un pāru deju stiliem. Pacēlieni, nolaidieni un svaru pārnesošas saskaršanās netiek atļautas standarta komandu priekšnesumos.

Šīs divīzijas komandas dejo pie pašu izvēlētas mūzikas. Mūzikai ir jābūt vismaz 2 un ne vairāk kā 5 minūtes garai. Laiks tiek skaitīts, sākot no pirmajām notīm un beidzot ar pēdējām notīm. Jebkāda uznākšanas un noiešanas mūzika ir jāskaita kopējā laika limitā. Pārsniedzot atļauto laiku, jūs iegūsiet zemāku novērtējumu finālā. Vismaz 50% no mūzikas, kas tiek lietota standarta komandas priekšnesumā, ir jābūt kantri mūzikai (tas ir, tai ir jābūt bijušai kantri topos, tās izpildītājiem ir jābūt atpazīstamiem kantri dziedātājiem vai grupām).

Kabarē komanda/ Cabare Team

 Komandā ir jābūt vismaz 6 dejotājiem, nav nekādu ierobežojumu uz maksimālo komandas dalībnieku skaitu.

Komanda sastāv no vismaz 6 dalībniekiem, kas ir individuāli dejotāji, kuri dejo jebkādu deju kombināciju. Komandas dalībnieki drīkst saskarties un savienoties, lai veidotu zīmējumus, vai iesāktu pagriezienu vai kustību. Komandu priekšnesumi var iekļaut virknējumus no līnijdejām un pāru deju stiliem. Pacēlieni, nolaidieni un svaru pārnesošas saskaršanās tiek atļautas kabarē komandās. Komandas var lietot jebkādu deju stilu vai to kombinācijas atbilstoši izvēloties tēmu un brīvi izvēlētu mūziku. Tiek atļauti kabarē/tēmu kostīmi. Audio/verbālas skaņas ir atļautas.

Šīs divīzijas komandas dejo pie pašu izvēlētas mūzikas. Mūzikai ir jābūt vismaz 2 un ne vairāk kā 5 minūtes garai. Laiks tiek skaitīts, sākot no pirmajām notīm un beidzot ar pēdējām notīm. Jebkāda uznākšanas un noiešanas mūzika ir jāskaita kopējā laika limitā. Pārsniedzot atļauto laiku, jūs iegūsiet zemāku novērtējumu finālā. Kabarē komandām ir atļauta jebkāda stila mūzika.

Tērpi/izskats – visām divīzijām

Pamata noteikumi

Vīrieši: Jums jāvelk kovboju cepure visās dejās, izņemot fanky un novelty stila dejas. Ja cepure nokrīt dejas laikā un tā netiek pacelta pie pirmās iespējas, jums tiks piešķirti soda punkti.

Sievietes: Kopā ar svārkiem un kleitām ir jāvelk zeķubikses ādas krāsā un „deju bikses”, t.i., apģērbs, kas ierobežo apakšveļas redzamību. Sievietēm kovboju cepure nav obligāta, taču to var izmantot, ja ir tāda vēlēšanās.

Kopējie noteikumi vīriešiem un sievietēm:

Visas dejas dejotājiem tiek rekomendētas dejot kantri/western tipa deju zābakos, izņemot dejas, kas nav kantrī stila, to laikā drīkst vilkt jebkādus citus deju apavus, taču kantrī/western zābaki dejās, kas nav kantrī dejas, nav aizliegti. Ja dejotāji izmanto jebkāda cita stila apavus, tiem jābūt deju apaviem, kuru papēžu augstums nepārsniedz 5 cm.

Jebkāda veida tematiski vai formāli tērpi, maskas ir aizliegtas;

Uz tērpiem nedrīkst būt nekāda veida nosaukumi vai reklāmas;

Topi bez lencītēm ir aizliegti;

Caurredzams vai ādas krāsas materiāls, kas tiek lietots dejotāja kostīmā un rada nekautrīgu skatu uz apakšveļu vai ķermeni, kas var radīt apmulsumu dalībniekos, tiesnešos vai skatītājos, nav atļauts;

Kaila ķermeņa daļa no krūtīm līdz viduklim nav atļauta;

Kaklam ir jābūt pilnībā atsegtam, lai tas būtu redzams arī no sāniem un aizmugures (nedrīkst nosegt ar matiem).

Komandu kabarē divīzija un Social divīzijas ir atbrīvotas no tērpu noteikumiem, taču jebkāds tērps, kas var samulsināt tiesnešus vai skatītājus, tiks sodīts ar soda punktiem.

Ja jūs neesat pārliecināts par kādas sava tērpa/izskata detaļas atbilstību noteikumiem, noskaidrojiet šos jautājumus pie organizatoriem pirms video iesniegšanas.

Vispārēji noteikumi

Sacensību norise:

No 1.augusta līdz 1.septembrim norisināsies reģistrācija, kuras laikā dalībniekam jāreģistrējas un jāveic dalības maksas iemaksa.

No 1.augusta līdz 10.septembrim dalībniekiem jāiesūta savi deju video. Par video noformēšanu un iesniegšanas kārtību sīkāk sadaļā “Video sagatavošana un iesūtīšana”

Video, ko būsiet iesūtījuši sacensību rīkotājiem, vairs nebūs pārfilmējami un maināmi, pēc tam, kad saņemsiet apstiprinājumu, ka tie ir pieņemti.

Video filmējami tikai pie mūzikas, kuru saņemsiet no sacensību rīkotājiem (pēc pieprasījuma).

Ja ir liels dalībnieku skaits vienā divīzijā/grupā, tad priekšatlases rīkotas netiks. Visi dalībnieki tiks vērtēti ar konkrētu vietu.

Pasākuma organizatoriem ir pienākums nodrošināt pieejamus soļu aprakstus katrai no sacensībās dejojamām dejām (tas tiks izdarīts, publicējot aprakstus sacensību mājas lapā www.rigaskauss.lv). Dejotājiem ir jādejo tikai pēc šī deju soļu apraksta. Deju soļu apraksts no citiem avotiem nav derīgs sacensībām.

Dejošanas kultūra:

Košļājamo gumiju lietošana ir aizliegta.

Audio/verbālas skaņas/dziedāšana nav atļautas (izņemot komandu kabarē divīziju). Lūpu sinhrona kustināšana ar dziesmu ir atļauta.

Akrobātiskas kustības nav atļautas nevienā dejas mirklī (tas ietver arī ievadu un dejas ‘beigu pozas’). Akrobātiskās kustības tiek definētas šādi:

Jebkāda kustība, kurā abas kājas ir augstāk par dalībnieka vidukļa augstumu.

Jebkāda kustība, kurā dalībnieka svars ir uz vienas vai abām rokām

Jebkāda kustība, kurā dalībnieks sēž vai guļ uz grīdas.

Špagats nav atļauts.

Spērieni (kicks) ir atļauti, taču tie nekādā veidā nedrīkst traucēt vai apdraudēt citus dejotājus uz deju grīdas.

(Ievērojiet: Extra divīzijas dejotāji, Kabarē komandas un šova dueti ir atbrīvoti no akrobātiskajiem ierobežojumiem)

Nekādi rokās turami atsevišķi aksesuāri nav atļauti (izņemot komandu kabarē divīziju).

Vulgāras, pavedinošas vai rupjas deju kustības nav atļautas. Kustības, kas būs pārmērīgi piesātinātas ar flirtu, humoru un komēdiju, liegs dejotājam iegūt vietu fināla rezultātos.

Video filmēšanas un iesniegšanas kārtība:

 

Video filmēšana individuālajiem dejotājiem:

1)     Video filmēt vertikāli ar augstu izšķirtspēju (HD, vismaz 720p [9:16]) vislabākajā iespējamajā kvalitātē;

2)     Dejotājs uzsāk dejot ar seju pret kameru;

3)     Video izmantot tikai sacensību organizatoru izsniegtu mūziku, video jābūt filmētam no mūzikas sākuma signāliem līdz ieraksta pēdējam skaņas signālam;

4)     Visa video garumā dejotājam jābūt redzamam pilnā augumā. Brīdī, kad dejotājs ir pietuvojies vistuvāk kamerai, video jābūt vēl brīvam laukumam 1cm no ekrāna augšas un 1cm no ekrāna apakšas

5)     Pārliecinieties, ka ir piemērots apgaismojums, nefilmējiet ar lieliem logiem aiz muguras, lai dejotājs ir maksimāli labi saredzams (ne tikai siluets), izvairieties no spoguļiem kadrā.

6)     Lūdziet, lai filmētājs seko ar kameru līdzi jūsu dejai, tā lai dejotājs visu laiku būtu maksimāli tuvu video centram, kā arī kadrā visu laiku būtu redzama kāju un roku darbība pilnībā.

7)     Dejotājs nedrīkst būt arī pārāk tālu, jo tas var apgrūtināt redzamību un līdz ar to arī objektīvu novērtēšanu.

8)     Katra dejotāja katra deja ir jāfilmē atsevišķi. Vienā video nedrīkst filmēt vairākus dejotājus vienlaikus vai viena dejotāja vairākas dejas kopā.

9)     Filmēšanu var veikt deju studijā, uz skatuves vai citā vidē, bez vizuāliem vai audio paziņojumiem par dalībnieku, maksimāli izvairoties no dažādiem priekšmetiem fonā.

10)  Jebkāda veida reklāmas video netiek atļautas.

11)  Video nosaukumā saglabājiet dalībnieka vārdu, uzvārdu, divīziju un norādi par deju, piemēram, Irita_Grinberga_Advanced_Crystal_DanceA

12)  Nosūtiet savus videoklipus, izmantojot vietni wetransfer.com, uz e-pastu: LVdigiline2021@gmail.com, aprakstā (ziņojumā) norādiet: dalībnieka vārdu un uzvārdu, divīziju un dejas nosaukumu. Citādi augšupielādēti videoklipi, izmantojot citus sīkrīkus (Messenger, WhatsApp, YouTube utt.) netiks pieņemti.

13)  Vienā ielādē sūtīt tikai viena dejotāja video. Vadītājam, kurš iesūta video par vairākiem dejotājiem, tie jāielādē par katru dejotāju atsevišķi.

Video filmēšana grupām un komandām:

1)     Video filmēt horizontāli ar augstu izšķirtspēju (HD, vismaz 720p [16:9]) vislabākajā iespējamajā kvalitātē;

2)     Dejotāji uzsāk dejot ar seju pret kameru;

3)     Grupām un komandām, kurām mūziku/dejas iepriekš paziņo organizatori, video izmantot tikai sacensību organizatoru izsniegtu mūziku. Video jābūt filmētam no mūzikas sākuma signāliem līdz ieraksta pēdējam skaņas signālam. Kabarē un Standarta līnijdeju komandām, kur ir pašu izvēlēta mūzika, video jābūt iefilmētam 3sec pirms mūzikas/dejas sākuma un 3sec pēc dejas beigām (ievads un nobeigums).

4)     Visa video garumā visiem dejotājiem jābūt redzamiem pilnā augumā. Brīdī, kad dejotāji ir pietuvojušies vistuvāk kamerai, video jābūt vēl brīvam laukumam 1cm no ekrāna augšas un 1cm no ekrāna apakšas.

5)     Pārliecinieties, ka ir piemērots apgaismojums, nefilmējiet ar lieliem logiem aiz muguras, lai dejotāji ir maksimāli labi saredzami (ne tikai silueti), izvairieties no spoguļiem kadrā.

6)     Dejotāji nedrīkst būt arī pārāk tālu, jo tas var apgrūtināt redzamību un līdz ar to arī objektīvu novērtēšanu.

7)     Filmējot grupu vai komandu, kameru novietojiet statiski centrā.

8)     Filmēšanu var veikt deju studijā, uz skatuves vai citā vidē, bez vizuāliem vai audio paziņojumiem par grupu/komandu, maksimāli izvairoties no dažādiem priekšmetiem fonā (izņēmums ir Kabarē komandas).

9)     Jebkāda veida reklāmas video netiek atļautas.

10)  Video nosaukumā saglabājiet grupas/komandas nosaukumu un divīziju, piemēram, Saule_CountryClassicTeam_Senior

11)  Nosūtiet savus videoklipus, izmantojot vietni wetransfer.com, uz e-pastu: LVdigiline2021@gmail.com, aprakstā (ziņojumā) norādiet: grupas/komandas nosaukumu un divīziju. Citādi augšupielādēti videoklipi, izmantojot citus sīkrīkus (Messenger, WhatsApp, YouTube utt.) netiks pieņemti.

12)  Vienā ielādē sūtiet tikai vienas grupas vai komandas video. Vadītājam, kas vēlas iesniegt vairākus video, jāielādē katru grupu/komandu atsevišķi.

Video iesūtiet tikai pēc tam, kad esiet reģistrējušies un veikuši dalības maksas iemaksu.

Pēc tam, kad no organizatoriem būsiet saņēmuši apstiprinājumu, ka jūsu video ir saņemti, tos vairs nebūs iespējams mainīt.

Neatliec video iesūtīšanu uz pēdējo brīdi, lai nenokavētu iesniegšanu tehnisku apsvērumu dēļ!

Reģistrācija pēc 1.septembra un video iesniegšana pēc 10.septembra vairs nebūs iespējama!

Dalībnieku sapulce:

 Dalībnieku sapulce tiks rīkota virtuāli uzreiz pēc reģistrācijas noslēgšanās – 2.septembrī, visiem reģistrētajiem dalībniekiem nosūtot informāciju par laiku un platformu, kurā tā notiks.

Dalībnieku pienākumi:

Katra dalībnieka pienākums ir pārliecināties, ka viņi ir pilnībā iepazinušies ar jaunākajiem noteikumiem viņu divīzijai. Tas iekļauj oficiālo dejas aprakstu un tērpu noteikumus.

Tiek sagaidīts, ka visi dalībnieki uzvedīsies profesionāli un atbilstoši. Jebkurš, kas rīkosies neētiski vai neprofesionāli, var tikt diskvalificēts no sacensībām.

Ja dalībnieki nepakļaujas publicētajiem noteikumiem, viņi tiks diskvalificēti.

Nekavējoties ir jāvērš pasākuma organizatoru uzmanība uz neatbilstošu uzvedību, jautājumiem par sacensībām, protestiem vai disputiem. Visi pasākuma organizatoru, sacensību koordinatoru, tiesnešu un punktu skaitītāju lēmumi ir galīgi.

Tiesneši: 

Sacensību laikā tiesneši un citi organizatori nekādos apstākļos nedrīkst izpaust informāciju par rezultātiem vai punktiem sacensību dalībniekiem vai citiem pasākuma apmeklētājiem.

Tiesnešu sapulces sasaukšanas iemesls un rezultāts tiks paziņots tikai iesaistītajiem dejotājiem, ja tas būs nepieciešams. Ja galvenais tiesnesis uzskatīs, ka ir nepieciešams paziņojums, tad tas tiks izdarīts tikai vispārējā formā, lai no tā iegūtu/mācītos visi dalībnieki.

Piedaloties olimpiādē „Rīgas kauss”, jūs piekrītat šādam apgalvojumam “Mēs apņemamies nevērsties pret šī pasākuma organizatoriem ar jebkādiem lūgumiem, prasībām un pretenzijām, kas saistītas ar šo pasākumu. Mēs atļaujam jebkuru pasākuma videoierakstu reproducēt, pārdot, pakļaut autortiesību likumiem, veikt to izstādīšanu, pārraidīšanu vai izplatīšanu. Mēs apzināmies fiziskos riskus startējot deju sacensībās un piedaloties dejās un uzņemamies pilnu atbildību par jebkādām traumām vai personīgiem zaudējumiem, kurus var radīt šis pasākums. Mēs neiebilstam personas datu apstrādei, cik tālu tas skar dalībnieku sarakstu publicēšanu, rezultātu apkopošanu un to publicēšanu”.

 


...